+84326386154

Đào Tạo Trực Tuyến Từ Xa Qua Zoom

  • 0

Đào Tạo Trực Tuyến Từ Xa Qua Zoom

Zoom là gì ? Phần mềm họp trực tuyến Zoom Cloud Meetings được phát hành nhằm mục đích tạo ra những cuộc họp online với video hoặc voice ở bất cứ đâu miễn là có kết nối internet. Bây giờ, chỉ cần một chiếc laptop hoặc điện thoại có kết nối mạng khỏe, bạn có

Tìm kiếm

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

Bài viết mới