+84326386154

Các tính năng của phần mềm quản lý dự án Primavera

  • 0

Các tính năng của phần mềm quản lý dự án Primavera

Primavera là công ty phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực quản lý dự án, với các giải pháp chuyên biệt trong lĩnh vực quản lý dự án, tập dự án ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Được thành lập từ năm 1983 với phần mềm cơ bản cho lĩnh vực Kỹ thuật

Tìm kiếm

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

Bài viết mới