+84326386154

Một số lỗi cơ bản và cách khắc phục trong Revit

  • 0

Một số lỗi cơ bản và cách khắc phục trong Revit

Chuyên mục : Tin tức

LỖI  “A FATAL ERROR HAS OCCURRED. THE APPLICATION WILL BE TERMINATED.” (HOẶC ERROR: “A SERIOUS ERROR HAS OCCURRED” WHEN OPENING A REVIT FILE) Lỗi này sẽ có thông báo như sau Hoặc Hậu quả: Revit yêu cầu bạn lưu file hiện tại như một file sao lưu dự phòng, nếu không lưu thì những thay

Tìm kiếm

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

Bài viết mới