+84326386154

LIỆU BIM CÓ ĐANG THAY ĐỔI QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA MEP?

  • 0

LIỆU BIM CÓ ĐANG THAY ĐỔI QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA MEP?

Tags :

Chuyên mục : Tin tức

Thiết kế MEP đòi hỏi sự tham gia của một số lượng lớn các bên liên quan chịu trách nhiệm chung về giám sát các giai đoạn khác nhau của kỹ thuật xây dựng. Các giai đoạn bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, phối hợp không gian, chế tạo, lắp đặt và bảo trì.

Tìm kiếm

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

Bài viết mới