+84326386154

BIM Execution Plan (BEP) Là Gì?

  • 0

BIM Execution Plan (BEP) Là Gì?

BIM Execution Plan là gì? Nó dùng để làm gì? Hình thức của nó trước và sau khi ký hợp đồng BIM là gì? Những ai có trách nhiệm liên quan? – Sự phát triển của một kế hoạch như vậy, để tạo điều kiện quản lý thông tin cho dự án BIM, được đưa

Tìm kiếm

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

Bài viết mới