+84326386154

Đào tạo

  • 0

THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC THEO TCVN VÀ NFPA VÀ ỨNG DỤNG REVIT SHOPDRAWING PCCC

Chuyên mục : Đào tạo

Số buổi: 12-15 Học phí:  3,500,000 VNĐ / NGƯỜI Địa chỉ: Số nhà 103A, Khu Tập Thể 3 Tầng, Lê Hồng Phong, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông. Lịch khai giảng: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Vì sao phải thiết kế hệ thống PCCC cho nhà và công trình? Các giải pháp PCCC trên thế giới

  • 0

Revit MEP Thực tế

Chuyên mục : Đào tạo

Số buổi:  18 – 21  buổi Học phí: Sinh viên: 2,500,000đ – Kỹ sư: 3,500,000 Địa chỉ: Số nhà 103A, Khu Tập Thể 3 Tầng, Lê Hồng Phong, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông. Lịch khai giảng: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC  Tăng cơ hội, nâng cao THU NHẬP với khả năng sử dụng thành thạo Revit

  • 0

Revit Architecture Thực tế

Chuyên mục : Đào tạo

Số buổi: 14 – 16 buổi Học phí: Sinh viên: 2,500,000đ – Kỹ sư: 3,500,000 Địa chỉ: Số nhà 103A, Khu Tập Thể 3 Tầng, Lê Hồng Phong, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông. Lịch khai giảng: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Tăng cơ hội, nâng cao THU NHẬP với khả năng sử dụng thành thạo

  • 0

Revit Structure Thực tế

Chuyên mục : Đào tạo

Số buổi: 14 – 16 buổi Học phí: Sinh viên: 2,500,000đ – Kỹ sư: 3,500,000 Địa chỉ: Số nhà 103A, Khu Tập Thể 3 Tầng, Lê Hồng Phong, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông. Lịch khai giảng: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Tăng cơ hội, nâng cao THU NHẬP với khả năng sử dụng thành thạo

  • 0

Navisworks Manage

Chuyên mục : Đào tạo

Số buổi: 10 – 12 buổi Học phí: Sinh viên: 2,500,000đ – Kỹ sư: 3,500,000 Địa chỉ: Số nhà 103A, Khu Tập Thể 3 Tầng, Lê Hồng Phong, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông. Lịch khai giảng: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC NAVISWORKS Navisworks là phần mềm đánh giá dự án chuyên nghiệp, cho phép các

  • 0

Revit PCCC Thực tế

Chuyên mục : Đào tạo

Số buổi: 8 – 10 buổi Học phí: Sinh viên: 1,200,000đ    Kỹ sư: 1,500,000đ Địa chỉ: Số nhà 103A, Khu Tập Thể 3 Tầng, Lê Hồng Phong, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông. Lịch khai giảng: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC – Khi tham gia kháo học Revit Mep – Triển khai hệ thống PCCC,

  • 0

DYNAMO

Chuyên mục : Đào tạo

  Số buổi: 11- 14 buổi Học phí: Sinh viên: 2,500,000đ – Kỹ sư: 3,500,000 Địa chỉ: Số nhà 103A, Khu Tập Thể 3 Tầng, Lê Hồng Phong, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông. Lịch khai giảng: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC DYNAMO Trong những năm gần đây, Revit là phần mềm ứng dụng được Autodesk

  • 0
  • 0

3DS MAX-VRAY KIẾN TRÚC

Chuyên mục : Đào tạo

Số buổi: 14 – 16 buổi Học phí: Sinh viên: 2,500,000đ – Kỹ sư: 3,500,000 Địa chỉ: Số nhà 103A, Khu Tập Thể 3 Tầng, Lê Hồng Phong, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông. Lịch khai giảng:  GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Tăng cơ hội, nâng cao THU NHẬP với khả năng sử dụng thành thạo

Tìm kiếm

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

Bài viết mới