+84326386154

Các tính năng của phần mềm quản lý dự án Primavera

Các tính năng của phần mềm quản lý dự án Primavera

  • Primavera là công ty phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực quản lý dự án, với các giải pháp chuyên biệt trong lĩnh vực quản lý dự án, tập dự án ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh.
  • Được thành lập từ năm 1983 với phần mềm cơ bản cho lĩnh vực Kỹ thuật và Xây dựng. Ngày nay, Primavera đã đa dạng hóa các giải pháp chạy trên nền đơn lẻ đến các giải pháp chạy trên mạng LAN và Internet. Các giải pháp có thể kết hợp cho phép công ty lập kế hoạch, quản lý và tối ưu hóa các danh mục đầu tư thông qua các dự án để luôn phát triển.

Các phần mềm của Primavera


  • EPPM : Enterprise Professional Project Management– Một giải pháp tổng thể áp dụng cho quy mô toàn doanh nghiệp để lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát dự án. Với P6, doanh nghiệp luôn đạt được những mục tiêu cam kết về ngân sách và thời gian thông qua việc tối ưu hóa tiến độ, nguồn lực và chi phí từ các dự án riêng lẻ đến tập dự án. Là một trong những giải pháp ưu việt cho việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát tập dự án, dữ liệu của các dự án được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu tập chung và có thể truy xuất thông qua mạng LAN hay Internet.
  • PPM : Professional Project Management : giống EPPM nhưng chỉ dành cho máy đơn
  • Risk Management– là giải pháp phân tích và quản lý rủi ro, nó cho phép doanh nghiệp phân tích và đánh giá được các rủi ro có thể xảy ra với các dự án thông qua việc mô phỏng sự tác động của chi phí và thời gian vào các trường hợp có thể xảy ra.
  • Contract Management – giải pháp cho phép doanh nghiệp quản lý chi phí dự án hiệu quả và nhanh chóng, kiểm soát theo dõi các tài liệu, hợp đồng từ giai đoạn lên ngân sách đến giai đoạn mua và giao thầu. Nó cho phép theo dõi tất cả các tờ trình liên quan đến dự án và được kiểm soát phê duyệt theo một quy trình chuẩn. với các chức năng quản lý thay đổi cho phép người dùng đảm bảo mọi thay đổi được giải quyết, các khoản phải thanh toán theo đúng tiến độ và chất lượng, tránh tình trạng kiện cáo.

Quản lý dự án – Project Management


Khởi Tạo dự án – Project Initiation

Chức năng này giúp công ty đẩy nhanh quy trình tạo, xét duyệt và phê chuẩn thực hiện dự án bằng cách thiết lập những tiêu chuẩn theo trình tự thực hiện khi tạo dự án mới

Cải tiến quy trình thực hiện – Leverage Best Practices

P6 cho phép công ty tạo và sử dụng các dự án đã thực hiện thành công để làm khuôn mẫu do vậy khi tạo dự án mới có cùng tính chất sẽ tiết kiệm thời gian, chính xác và loại bỏ rủi ro. Quy trình này liên tục được cập nhập và cải tiến sẽ giúp công ty luôn tận dụng những thành công trong quá khứ để thực hiện các dự án hiện tại thành công hơn, giúp đội ngũ kỹ sư nâng cao năng lực và kỹ năng trong công việc.

Thực hiện công việc qua giao diện tương tác qua Web – Interactive Web Gantt Chart

Khi thực hiện quản lý dự án qua Web, P6 cho phép người dung thực hiện các công việc một cách trực quan trên các sơ đồ Mạng như tạo, xóa và chỉnh sửa các dữ liệu (WBS, activities, relationships, resource assignment, and costs)

Quản lý vấn đề phát sinh – Issues Management

P6 cho phép người dung tạo và cập nhập những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, tất cả các vấn đề ngày sẽ được liên kết chặt chẽ với các tài liệu giải quyết, công việc và người liên quan.

Thảo luận nhóm – Threaded Discussions

P6 tạo môi trường làm việc công tác giữa các thanh viên tham gia thực hiện dự án do vậy các thành viên có thể tạo những nhóm thảo luận trực tuyến liên quan đến dự án, công việc hoặc vấn đề phát sinh.

Kiểm chi phí dự án – Project Cost Tracking

Người dùng có thể theo dõi ngân sách ban đầu, chi phí thực chi và chi phí đến khi hoàn thành công việc…

Quản lý dữ liệu tập trung – Centralized Document Management

Do P6 sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung nên các tài liệu liên quan đến dự án có thể lưu trữ trên cơ sở dư liệu và được liên kế đến từng công việc, vấn đề…(ví dụ như bản vẽ cho công việc A được liên kế đến công việc A hay tài liệu hướng dẫn giải quyết cho vấn đề B được liên kế trực tiếp đến vấn đề B).

Báo cáo – Project Reports

P6 cho phép người dùng tự tạo báo cáo với tất cả các thông số dự án định dạng theo mục đích khác nhau hoặc có thể sử dụng hơn 150 mẫu báo cáo chuẩn đã định dạng sẵn.

Bảng điều khiển – Dashboards

P6 cho phép người dùng thiết lập các bảng điều khiển với hơn 30 cửa sổ (portlet) mỗi cửa sổ có thể thể hiện những thông số dự án khác nhau để kiểm soát dự án. Có nhiều góc nhìn về dự án để từ đó đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp.

Quản lý tập dự án – Portfolio Management

P6 cho phép người dùng tạo và quản lý tập dự án với các điều kiện do người dùng đặt ra. Cho phép người dùng quản lý tổng thể từ nhiều dự án đến chi tiết từng công việc giúp người dùng có thể so sánh và ưu tiên tập trung đến những việc cần làm ngay.

P6 hỗ trợ bẳng đánh giá thông qua giá trị điểm, những giá trị này luôn gắn với các thông tin dự án và được cập nhập trực tiếp nên các giá trị này sẽ thay đổi dựa trên dữ liệu sống. Thông qua các giá trị điểm này, ban lãnh đạo có thể đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.

Phân tích kịch bản – What-if Scenarios

Từ các dự án thực hiện, người dùng có thể tạo ra các kịnh bản để phân tích và tìm ra giải pháp tốt nhất tại một thời điểm để thực hiện dự án. P6 hỗ trợ những tính năng ưu việt giúp người dùng dễ dàng tạo ra các kịch bản dự án ở bất kỳ tại thời điểm nào trong quá trình thực hiện dự án. Các kịch bản này được giữ nguyên các thông số của dự án gốc, sau đó người dùng đưa ra những tính toán và hệ thống tự động bản phân tích sự so sánh từ đó người dùng có thể chọn ra một bản kịch bản phù hợp nhất để thực hiện.

Quản lý Nguồn lực – Resource Management


Phân bổ nguồn lực – Resource requisition & staffing

P6 hỗ trợ tối đa người dùng lập kế hoạch nguồn lực với các chức năng đặc biệt như biểu đồ, bảng tính…, người dùng có thể dễ dàng nhận biết việc phân bổ nguồn lực đã hiệu quả và tối ưu chưa thông qua các chỉ số và biểu đồ. P6 tự động cảnh báo sự thiếu hụt nguồn lực hoặc quá tải của nguồn lực cho từng công việc.

Phân bổ theo phương pháp Top Down/ Bottom Up – Top Down / Bottom Up Allocation

P6 hỗ trợ các phương pháp này để người dùng có thể phân bổ nguồn lực hoặc vai trò cho dự án, công việc từ khi dự án mới ở dạng hình thành, từ đó có thể phân tích chính xác và phân bổ hợp lý trước khi thực hiện công việc.

Quản lý theo vai trò – Role Management

P6 hỗ trợ người dùng phân bổ nguồn lực cho dư án từ giai đoạn xây dựng dự án thông qua vai trò (Role). Với sơ đồ tổ chức được định nghĩa với các vai trò, mỗi vai trò với những kỹ năng và chi phí. Người dùng có thể dễ dàng có bản kế hoạch nguồn lực chi tiết từ thời gian, nguồn lực và chi phí để thực hiện công việc đến dự án.

Quản lý kế hoạch và tiến độ – Planning & Scheduling Management


Cơ sở dữ liệu tập trung – Centralized Project Repository

Tất cả các dự liệu dự án được lưu trên một cơ sở dữ liệu tập trung và P6 hỗ trợ chức năng phân bổ quyền truy cập đến WBS, do vậy người dùng dễ dàng quyết định phân việc theo vai trò thực hiện công việc đến từng nhóm các công việc.

Cấu trúc dự án – Enterprise Project Structure & Codes

Cấu trúc dự án (EPS) với dạng sắp xếp theo thứ bậc và có tạo, thể chỉnh sửa cho phép người dùng sắp xếp theo sơ đồ tổ chức phù hợp với từng công ty, phòng ban. Ngoài ra P6 hỗ trợ Mã ký hiệu giúp người dùng dễ dàng sắp xếp các dự án theo từng hoặc nhiều tính chất khác nhau.

Phân tích dữ liệu giữa các dự án khác nhau – Cross-project Analysis and Reporting

Trên cùng một cửa số người dùng có thể mở và phân tích nhiều dự án cùng một lúc. Cho phép người dùng nhận biết sự tác động qua lại giữa các dự án. Hệ thống cũng tự động cảnh báo việc phân bổ nguồn lực hiệu quả hay không thông qua các biểu đồ.

Lập kế hoạch theo phương pháp đường Găng – CPM Scheduling

Với phương pháp đường Găng, P6 sử dụng thời gian thực hiện công việc, mối quan hệ giữa các công việc và lịch làm việc để tính ra tiến độ dự án. Hệ thống sẽ tự động tính các công việc làm trên đường Găng – những công việc quyết định độ dài thực hiện dự án.

Phân tích nhiều đường Găng cùng một lúc – Muti Critical Paths Analasis

P6 hỗ trợ chức năng nhiều đường Găng trên cùng một bản tiến độ, dựa trên các đường Găng này người dùng có thể nhận biết được trước khả năng xảy ra chậm trễ trong quá trình thực hiện công việc.

Tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết – Master Program Integration

Người dùng có thể quản lý các bản tiến độ chi tiết của từng dự án hoặc từng giai đoạn thông qua bản tiến độ tổng thể. Tất cả các bản tiến độ chi tiết được tạo mối quan hệ với bản tiến độ tổng thể và khi có bất cứ sự thay đổi nào từ một hoặc nhiều bản tiến độ thì các bản tiến khác cũng sẽ tự động thay đổi theo.

Phân tích ngược – Reflection Process

P6 hỗ trợ chức năng cho phép người dùng so sánh bản cập nhập tiến độ từ nhiều nguồn khác nhau, sau khi so sánh và chấp nhận hệ thống sẽ tự động cập nhật dữ liệu được chấp nhận và bản tiến độ gốc.

Cân bằng nguồn lực – Resource Leveling

Với chức năng cân bằng nguồn lực, hệ thống sẽ tự động phân bổ nguồn lực tối ưu cho các công việc theo những ưu tiên do người dùng đặt ra.

Quản lý Baseline

Baseline là toàn bộ dự án ban đầu hoặc các mốc đã được xác định, giúp các thành viên thực hiện dự án biết dự án đang được thực hiện đến đâu. Baseline giúp tính toán một loạt các chỉ số thực hiện (KPI) như Earned Value and variances được tính từ Baseline.

Người dùng có thể lưu trữ không giới hạn các bản tiến độ về thời gian, nguồn lực và chi phí để so sánh quá trình thực hiện dự án với bản tiến độ ban đầu hoặc trong khoảng thời gian nhất định.

Biểu đồ – Graphics

Tất cả các thông tin dự án có thể trao đổi và thể hiện hiệu quả thông qua các chức năng nhóm, sắp xếp và định dạng thông qua một loạt các biểu đồ như (Gantt Charts, Histograms, Activity Network Diagrams, Spreadsheets, Bar Charts, S-Curves, Time-scaled Logic Diagrams and Organizational Charts).

Các phân hệ đi kèm Primavera p6


  • Methodology Management – Đây là môđun cho phép doanh nghiệp luôn cải tiến nâng cao quá trình thực hiện dự án thông qua thiết lập các tiêu chuẩn, các mẫu dự án thành công giúp các nhân viên luôn nâng cao các kỹ năng và giảm bớt thời gian thực hiện công việc.

Timesheets – Môđun giao tiếp và cập nhật thời gian thực hiện công việc thông qua giao diện Internet. Các nhân viên thực hiện công việc trong dự án luôn được cập nhật những thông tin cần thiết để hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu

 

[Fancy_Facebook_Comments]

Để lại bình luận

Tìm kiếm

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

Bài viết mới