+84326386154

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN BIM HU
Số điện thoại: (+84) 918 631 873
Email  bimhu.me@gmail.com & hant.bimhu@gmail.com
Zalo: (+84) 918 631 873
Facebook : https://www.facebook.com/ME.BIMHU/
Website: https://bimhu.vn/


 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ BIM HU
Số điện thoại: (+84) 989 155 688
Email Công ty: bimhu.edu@gmail.com & hoanhl.bimhu@gmail.com
Zalo: (+84) 989 155 688
Facebook : https://www.facebook.com/BIMHU.EDU/
Website: https://bimhu.vn/


 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC HU
Số điện thoại: (+84) 982298370
Email:  bimhu.arc@gmail.com & uyenkts.bimhu@gmail.com
Zalo: (+84) 982 298 370
Facebook : https://www.facebook.com/ARC.HU/
Website: https://bimhu.vn/

Chuyên mục : Công ty thành viên

[Fancy_Facebook_Comments]

Để lại bình luận

Tìm kiếm

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

Bài viết mới