+84326386154

Author Archives: LHoanh

BIM Execution Plan (BEP) Là Gì?

BIM Execution Plan là gì? Nó dùng để làm gì? Hình thức của nó trước và sau khi ký hợp đồng BIM là gì? Những ai có trách nhiệm liên quan?
– Sự phát triển của một kế hoạch như vậy, để tạo điều kiện quản lý thông tin cho dự án BIM, được đưa ra trong PAS 1192-2: 2013. Nó được định nghĩa như là một “kế hoạch được chuẩn bị bởi các nhà cung cấp để giải thích các khía cạnh mô hình thông tin của một dự án sẽ được thực hiện như thế nào”.

– Kế hoạch, thường được viết tắt là BEP hoặc BxP, được phát triển cả trước và sau hợp đồng và được chuẩn bị để đáp ứng với các Yêu cầu Thông tin của chủ đầu tư (Employer’s Information Requirements – EIR).

– BEP sẽ trình bày chi tiết các sản phẩm dự án được quy định trong hợp đồng và yêu cầu trao đổi thông tin chi tiết trong một giao thức BIM, chẳng hạn như giao thức CIC BIM (một hiệp định pháp lý bổ sung được đưa vào hợp đồng xây dựng và dịch vụ chuyên nghiệp thông qua một sửa đổi đơn giản).

Bản kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng gồm những gì?
Bản kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng được thiết kế để đáp ứng Yêu cầu Thông tin của chủ đầu tư (EIR). EIR đưa ra các thông tin yêu cầu tại các thời điểm trong một dự án, mà cần phải có các quyết định quan trọng. Tài liệu tóm tắt về dự án chỉ đưa ra định nghĩa của tài sản xây dựng được mua sắm, còn EIR định nghĩa thông tin về tài sản xây dựng mà chủ đầu tư muốn mua. Mục đích là để đảm bảo thiết kế được phát triển phù hợp với nhu cầu của chủ đầu tư và họ có thể vận hành tài sản một cách hiệu quả. Bản kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng nên giải quyết mọi yêu cầu trong EIR và đưa ra Kế hoạch Thực hiện Dự án (Project Implementation Plan – PIP), các mục tiêu của dự án cho sự cộng tác, việc mô hình thông tin và những cột mốc quan trọng của dự án. Nó cũng chỉ rõ thông tin dự án sẽ được tích hợp và chuyển giao như thế nào sau này.
Bản kế hoạch thực hiện BIM sau hợp đồng gồm những gì?
Một khi hợp đồng đã được trao thầu, nhà thầu phải đưa ra một cách toàn diện các thông tin được yêu cầu trong bản Yêu cầu Thông tin của chủ đầu tư và nó sẽ được cung cấp như thế nào. Bản kế hoạch này cần phải có nhiều sự đóng góp hơn từ đơn vị thiết kế chính đã được chỉ định.

 BEP nên liệt kê các mục tiêu đã được thống nhất cho việc cung cấp, trao đổi, sử dụng lại và chuyển giao kịp thời cho chủ đầu tư. Nó cũng sẽ liệt kê tất cả các yếu tố đã được thống nhất trong EIR (tham khảo tài liệu BS 1192:2007, PAS 1192-2:2013).

 Ai chịu trách nhiệm về BEP khi nhiều nhà cung cấp được chỉ định?
Trường hợp một hợp đồng đã chỉ định một số nhà cung cấp, có thể sẽ là một Kế hoạch Thực hiện BIM chính (chịu trách nhiệm về việc sản phẩm, được đưa ra trong các tài liệu bổ nhiệm). Các BEPs tiếp theo từ những người được bổ nhiệm sau đó phải phối hợp với Kế hoạch Thực hiện BIM chính này.

 Những khía cạnh nào cần được nêu ra?
Có rất nhiều điều cần cân nhắc khi xác định thông tin được quản lý, lập kế hoạch và tài liệu như thế nào, những phương pháp và thủ tục tiêu chuẩn nào sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin.
BEP cần bao gồm các vai trò và trách nhiệm đã được thống nhất (các cơ quan liên quan và quá trình phê duyệt), một chiến lược cho các sản phẩm chính và những thông tin hiện có sẽ được sử dụng, và một hướng dẫn cho các cột mốc quan trọng của dự án.

Các quá trình hợp tác (bao gồm cả mô hình) nên được đặt ra với trách nhiệm rõ ràng. Kế hoạch thực hiện dự án sửa đổi (PIP) và kế hoạch chuyển giao thông tin chi tiết (Task Information Delivery Plan – TISP) – thể hiện trách nhiệm cung cấp thông tin của từng nhà cung cấp. Kế hoạch cung cấp thông tin tổng thể (Master Information Delivery Plan – MIDP) xác định khi nào cần chuẩn bị thông tin dự án (người nào và sử dụng những quy trình và thủ tục nào) cũng cần thiết.

BEP cũng nên trình bày chi tiết thủ tục làm việc. Phần khối lượng trong BIM sẽ được quản lý và duy trì như thế nào? Cách thức đặt tên tệp ra sao? Những dung sai cho phép nào được đặt ra và những dữ liệu thuộc tính nào cần thiết? Các chú thích, chữ viết tắt và các biểu tượng cũng sẽ được yêu cầu để tránh nhầm lẫn. Bạn cũng cần xác định phần mềm sẽ được sử dụng, các định dạng dữ liệu sẽ được sử dụng để trao đổi và các hệ thống quản lý dữ liệu sẽ được sử dụng
(nguồn tham khảo)
………………………………….
? BIM HU VIỆT NAM – Trung tâm đào tạo bộ giải pháp BIM
☎️ Hotline/zalo: (+84)326 386 154
?️Địa chỉ : số 103A Lê Hồng Phong,Hà Đông,Hà Nội
?Website: https://bimhu.vn/
Email: bimhu.vn@gmail.com

[Fancy_Facebook_Comments]

Quy Trình Lập Kế Hoạch Triển Khai BIM

Kế hoạch triển khai BIM của dự án là tài liệu trọng tâm để triển khai BIM. Kế hoạch này nên được soạn thảo bởi nhóm dự án BIM và xây dựng một quy trình bắt buộc cho các thành viên nhóm dự án, những người tham gia vào dự án sau khi kế hoạch ban đầu được xây dựng.

Các bước lập kế hoạch triển khai BIM bao gồm:
Kế hoạch triển khai dự án BIM bao gồm tất cả các nội dung cần thiết để ghi lại quá trình thực hiện BIM cho 1 dự án bao gồm:

?Xác định các mục tiêu và ứng dụng BIM: Có rất nhiều ứng dụng BIM được triển khai ở từng giai đoạn khác nhau của dự án. Tùy theo năng lực, mục tiêu và lợi ích cần đạt được của chủ đầu tư với dự án để có thể lựa chọn ứng dụng phù hợp. Một số lợi ích có thể đạt được nhờ ứng dụng BIM ở từng giai đoạn có thể chỉ ra bao gồm:

1️⃣Giai đoạn của dự án:
+ Các lợi ích có thể đạt được

2️⃣Giai đoạn chuẩn bị thi công:
+Nghiên cứu tính khả thi trong thi công của bản thiết kế, định hình quá trình thi công và giảm thời gian lãng phí không cần thiết khi thi công

3️⃣Giai đoạn thiết kế:
+ Cung cấp thông tin mô phỏng chính xác bản thiết kế với mô hình 3D
+ Có sự phối hợp và mô phỏng các công việc của tất cả các bộ môn
+ Tăng độ chính xác và tính nhất quán – của bản vẽ 2D – từ giai đoạn đầu và bất kỳ giai đoạn nào của quá trình thiết kế
Liên kết mô hình xây dựng với các công cụ phân tích năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tính bền vững
+ Xuất khối lượng cho dự toán chi phí
Kiểm tra thiết kế và bố trí không gian

4️⃣Giai đoạn thi công
+ Sử dụng các công cụ như mô phỏng quá trình thi công để đưa ra các vấn đề có thể xảy ra, giúp đồng bộ hóa thiết kế và kế hoạch thi công
+ Phát hiện va chạm cho phép phát hiện các lỗi cũng như thiếu sót trong bản vẽ thiết kế trước khi đưa ra công trường
Sự phối hợp giúp các bên phản ứng nhanh hơn với các vấn đề trong thiết kế và ngoài công trường
+ Tăng cường sự đồng bộ các quy trình từ thiết kế đến thi công thông qua các mô hình 3D tổng thể
Giảm lãng phí và triển khai tốt hơn các thiết bị thi công tinh giản, gọn nhẹ.

5️⃣Giai đoạn sau thi công
+ Mô hình cung cấp thông tin hệ thống tòa nhà giúp hoạt động quản lý và vận hành tốt hơn
+ Sử dụng mô hình và không gian hoàn công là cơ sở dữ liệu ban đầu cho hoạt động bảo trì và vận hành tòa nhà, cũng như cho việc trang bị lại cơ sở vật chất trong tương lai
?Thiết kế quy trình triển khai: Phát triển quy trình xác định rõ các nhiệm vụ, chức năng, công việc của từng bên tham gia, liên quan đến các hoạt động phối hợp trao đổi thông tin, để đảm bảo công việc được thực hiện nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

?Trao đổi thông tin: Xác định các loại thông tin, mức độ chi tiết, các quy trình tạo thông tin, kiểm soát, phê duyệt và trao đổi thông tin dự án. Các yêu cầu chia sẻ file sẽ thay đổi tùy thuộc vào các ứng dụng BIM của dự án. Tối thiểu bản kế hoạch triển khai cần bao gồm một bản mô tả:

?Hệ thống file nhóm sẽ sử dụng để trao đổi, sáp nhập và mô phỏng mô hình
?Lập tiến độ hoặc tần suất cập nhật các mô hình và kiểm tra các va chạm
?Các công cụ và quy trình được sử dụng cho kiểm tra các va chạm
?Quy trình tạo ra các bản vẽ từ các mô hình phối hợp

?Xác định cơ sở hạ tầng để thực hiện: Cần xác định, đánh giá được các yếu tố cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai theo quy trình trên và chuẩn bị nguồn chi phí đầu tư ban đầu ở tất cả các bộ môn liên quan khác: con người, đào tạo, phần mềm…(MasterBIM)

………………………………….
? BIM HU VIỆT NAM – Trung tâm đào tạo bộ giải pháp BIM
☎️ Hotline/zalo: (+84)326 386 154
?️Địa chỉ : số 103A Lê Hồng Phong,Hà Đông,Hà Nội
?Website: https://bimhu.vn/
Email: bimhu.vn@gmail.com

[Fancy_Facebook_Comments]

Tuyển dụng Thực tập sinh “Cơ Điện” triển khai Revit (BIM)

Số lượng: 5

1->Yêu cầu

 • Sinh viên năm 3,4,5 các trường ĐH chuyên ngành, ĐH Kiến Trúc, ĐH Xây dựng là một lợi thế
 • Tư duy sáng tạo và đam mê nghề nghiệp

2->Quyền lợi

 • Được đào tạo trên dững dự án thực tế
 • Mức lương: Thỏa thuận theo mức độ công việc làm được
 • Môi trường làm việc trẻ, năng động

3->Phẩm chất cá nhân

 • Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao
 • Tư cách đạo đức tốt
 • Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực và chăm chỉ

4->Ưu tiên

 • Có thể giao tiếp và trao đổi bằng tiếng Anh
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Hồ sơ bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch
 • CMND hoặc CCCD photo công chứng
 • CV tóm tắt quá trình học tập, làm việc, năng lực cá nhân

Thời gian và địa điểm làm việc:

 • Thời gian làm việc: Bán thời gian
 • Địa điểm: Số 103A Khu tập thể 3 tầng, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

 Nộp hồ sơ qua email đến địa chỉ: 

 • Gmail: bimhu.vn@gmail.com, hiepkts.bimhu@gmail.com
 • Sđt/zalo: 0326386154
 • Website: www.bimhu.vn
[Fancy_Facebook_Comments]

TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ BIM 360 GLUE

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Sự phát triển của cách bố trí thi công công trình


Làm nhiệm vụ bố trí xây dựng hiệu quả hơn. Với các tính năng bố trí và các ứng dụng BIM 360 Layout iPad.

 • Kết nối các ứng dụng BIM 360 Layout iPad với tổng đài để dễ dàng xác định vị trí và xác minh vị trí điểm của công việc ở công trình.
 • Cung cấp cách bố trí nhân sự tại công trình. Cập nhật hầu hết các mô hình phối hợp để tiến hành các hoạt động bố trí.
 • Loại bỏ các quá trình thủ công của prepping và chuyển điểm phối hợp chi tiết điều khiển dữ liệu hiện trường để bố trí.
 • Dễ dàng giao tiếp và chia sẻ các vấn đề thu thập được trong lĩnh vực trực tiếp trong mô hình phối hợp hành động của các đội VDC trong văn phòng.
 • Phân tích dữ liệu năng suất cách bố trí để xác định thực hành tốt nhất cho việc lập kế hoạch và thực hiện trong tương lai.

Kết nối điện toán đám mây từ văn phòng đến công trình

 • Tải lên các mô hình với các điểm bố trí được tạo ra tại Point Layout trực tiếp từ AutoCAD, Revit, và NavisWorks vào BIM 360 Glue, và đồng bộ với ứng dụng BIM 360 Layout iPad.
 • Xem và chia sẻ với các thành viên dự án tại BIM 360 Glue giao diện web hoặc ứng dụng BIM 360 Layout iPad.

Immersive, giao diện dựa trên mô hình và chuyển hướng

 

 • Theo thời gian mô hình định vị cho việc tiến hành bố trí. QA / QC, và xây dựng trên công trường.
 • Kiểm soát các máy toàn đạc từ xa sử dụng hướng dẫn và chức năng point-turn.
 • BIM 360 Layout iPad cung cấp theo từng bước hướng dẫn sử dụng điểm được biết đến và re-section quy trình công việc cho tổng số trạm thiết lập.
 • Tùy chọn xem 2D và sử dụng điều hướng trực quan, cử chỉ dựa trên chảo và zoom điều khiển.

Kết nối BIM cho toàn đội


Cung cấp quyền truy cập cho tất cả các bên liên quan tới dự án với một cú nhấp chuột.

 • Dễ dàng truy cập để điều phối nguồn cho dữ liệu BIM.
 • Cung cấp truy cập an toàn hầu như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào để có được dữ liệu dự án mới nhất.
 • Hỗ trợ truyền thông nhóm hiệu quả hơn với các thông báo và theo dõi hoạt động.

Một cú click chuột để truy cập vào BIM

 • Cộng tác giữa các đội phân tán.
 • Cải thiện việc ra quyết định với khả năng truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.
 • Truy cập bản xem trước của mô hình chính xác. Đánh dấu và chia sẻ trực tiếp từ thông báo.

Công cụ đánh giá dự án hợp tác

 

 • Xem lại và chú thích mô hình dự án và gửi thông báo cho các đội.
 • Phản ứng với đánh dấu nhận được từ BIM 360 Glue của thành viên dự án.
 • Đo lường giữa các đối tượng mô hình với công cụ trực quan point-to-point, đối tượng chụp, và tự động tính toán sự khác biệt XYZ và khoảng cách ngắn nhất giữa các đối tượng.

Chuyển đổi phối hợp BIM


Trao quyền cho nhóm của bạn theo thời gian thực, phối hợp BIM liên tục.

 • Giúp BIM truy cập đến tất cả mọi người trong nhóm dự án và sắp xếp công việc đánh giá dự án.
 • Tạo sự tự tin trong các kết quả lập kế hoạch. Sử dụng công cụ phát hiện va chạm mạnh mẽ mà tận dụng lợi thế của phần mềm NavisWorks cho quản lý dự án xây dựng.
 • Đưa ra quyết định tốt hơn trước đó bằng cách giao tiếp hiệu quả hơn trong bối cảnh của mô hình dự án phối hợp.

Phối hợp BIM đa ngành dựa trên điện toán đám mây

 • Trao quyền cho nhóm của bạn để xác định và giải quyết xung đột một cách hiệu quả hơn. Trước và trong quá trình xây dựng.
 • Làm việc với các mô hình và dữ liệu dự án luôn được cập nhật mới nhất.
 • Gửi thông báo và phối hợp với đồng đội.

Đánh giá dự án hợp tác

 

 • Xem xét mô hình dự án đa ngành phức tạp từ hầu như bất cứ nơi nào.
 • Sắp xếp công việc đánh giá dự án.
 • Chú thích mô hình dự án và gửi thông báo cho các đội.

Truy cập di động và xem xét


Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể truy cập vào các dự án và các dữ liệu BIM.

 • Dễ dàng, an toàn, truy cập để cập nhật, dự án đa ngành BIM 360 Glue.
 • Bằng trực giác khám phá các dự án BIM đa ngành trong lĩnh vực này, trực tuyến hay ngoại tuyến.
 • Điều hướng thông qua bản xem được lưu lại, đo khoảng cách, và truy cập các thuộc tính đối tượng thông minh.

Trải nghiệm di động

 • Điều hướng sử dụng trực quan bằng cử chỉ dựa trên pan, zoom, và quỹ đạo.
 • Walk through qua các mô hình với định hướng trọng lực hỗ trợ tối ưu hóa cho BIM.
 • Chọn, ẩn, và tiết lộ mô hình kỷ luật cá nhân và các đối tượng.

Xác nhận các phép đo trong lĩnh vực này

 

 • Đo khoảng cách giữa mô hình các đối tượng với công cụ trực quan point-to-point và đối tượng snapping.
 • Tự động tính toán sự khác biệt XYZ và khoảng cách ngắn nhất giữa các đối tượng.

 

Hội nhập NavisWorks


Kết nối điện toán đám mây cho quy trình công việc phối hợp BIM, hợp tác và phân tích.

 • Sử dụng BIM 360 Glue để quản lý mô hình và đội ngũ cộng tác. NavisWorks để phân tích tiên tiến.
 • Tải trực tiếp phối hợp mô hình BIM 360 Glue vào NavisWorks cho 4D animated timelines, định lượng dựa trên mô hình và phân tích tiên tiến khác.
 • Xuất bản mô hình phối hợp từ NavisWorks Quản lý sang BIM 360 Glue để cung cấp việc truy cập BIM bằng một click cho toàn đội.

Kết nối quy trình công việc với NavisWorks

 

Truy cập và mở mô hình phối hợp từ BIM 360 Glue. Sử dụng BIM 360 Glue để phân phối các mô hình từ NavisWorks.

Chia sẻ điều phối mô hình dự án

 

 • Dán mô hình trực tiếp từ NavisWorks sang dự án BIM 360 Glue.
 • Gửi liên kết và thông báo cho người nhận xét và các bên liên quan của dự án.
 • Truy cập BIM hầu như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào trên web và trên thiết bị di động.

Tích hợp công cụ thiết kế


Hỗ trợ hơn 50 định dạng tập tin và quy trình công việc BIM chuyển đi vòng quanh trong các công cụ thiết kế Autodesk chính.

 • Ngay trong sản phẩm, hỗ trợ chuyển đi vòng quanh để điều phối và giải quyết xung đột trong Revit, AutoCAD và các phần mềm AutoCAD Civil 3D.
 • Giúp đơn giản hóa quy trình công việc phối hợp đa ngành BIM bằng cách giảm thiểu các vấn đề định dạng tập tin phức tạp và tăng khả năng tương thích.

Clash pinpoint và giải quyết xung đột

 

 • Streamline giải quyết xung đột mô hình hiệu quả hơn với quy trình công việc phối hợp chuyển vòng quanh.
 • Tải lên những bản xem mới nhất của mô hình 3D trực tiếp từ Revit, AutoCAD và các phần mềm AutoCAD Civil 3D.
 • Truy cập và tách biệt yếu tố va chạm dễ dàng hơn trong giải quyết các va chạm.

Quản lý và phối hợp mô hình dự án

 

 • Kéo và thả các mô hình dự án từ hơn 50 định dạng công cụ thiết kế.
 • Tự động quản lý các phiên bản mô hình.
 • Hoạt động theo dõi dự án với các thông báo tự động.

Tích hợp với các quy trình kinh doanh


Kết nối BIM và công việc kinh doanh quan trọng với tích hợp hai chiều.

 • Tích hợp BIM 360 Glue với công cụ Autodesk thiết kế. Quản lý dự án của bên thứ ba, và các giải pháp ERP.
 • Mở rộng tiếp cận với BIM qua các nhóm nội bộ. Bằng cách nhúng mô hình trực tiếp trong hệ thống như Microsoft SharePoint.
 • Liên kết các mô hình trực tiếp với hệ thống quản lý dự án.
 • Cung cấp một nền tảng mở để triển khai tùy chỉnh phù hợp với hầu hết quy trình công việc hiện tại của bất kỳ khách hàng nào.

Tích hợp ứng dụng

 

Kết nối bản xem trước mô hình dự án với hệ thống kiểm soát dự án bên ngoài cho RFIs và các quá trình khác.

Truy cập dữ liệu cấp đối tượng

 

 • Các văn bản liên kết trực tiếp đến các đối tượng BIM thông minh.
 • Truy cập thông minh dữ liệu đối tượng BIM. Siêu liên kết, và file đính kèm từ hầu như bất cứ nơi nào.

 

Chuyên mục : Tin tức

[Fancy_Facebook_Comments]

Một số lỗi cơ bản và cách khắc phục trong Revit

 1. LỖI  “A FATAL ERROR HAS OCCURRED. THE APPLICATION WILL BE TERMINATED.” (HOẶC ERROR: “A SERIOUS ERROR HAS OCCURRED” WHEN OPENING A REVIT FILE)


Lỗi này sẽ có thông báo như sau

Hoặc

Hậu quả: Revit yêu cầu bạn lưu file hiện tại như một file sao lưu dự phòng, nếu không lưu thì những thay đổi so với thời điểm đồng bộ dữ liệu lên file trung tâm sẽ bị xóa.

Nguyên nhân: Là sự thay đổi thuộc tính trên đối tượng nào đó không thỏa mãn các giới hạn cho phép để hệ thống hoạt động đúng => Bị lỗi.

Xử lý: Bạn lưu file này thành file mới, sau đó khi mở lại nên chọn Detach from Central(Nếu là file shared workset) và tick thêm mục Audit để tự động chỉnh sửa lỗi tiềm ẩn trong file. Bạn cần kiểm tra lại thời điểm gần nhất bạn thay đổi điểu gì với file(như upload family,..) phải xóa những nhân tố gần nhất trong file dự án.

 1. ERROR: “TOO MANY ELEMENTS MISSING”


Lỗi này sẽ có thông báo sau

Hoặc

Hậu quả: Nhiều đối tượng sẽ bị mất khi mở hoặc đồng bộ dự liệu trên file.

Nguyên nhân chính: Khi làm việc nhóm, một thành viên (user) có phiên bản cập nhật revit khác nhau.

Xử lý: Đảm bảo cả nhóm cùng làm việc phiên bản cập nhật bằng cách kiểm tra phiên bản bằng cách đọc thông tin phiên bản đang cài đặt ở đây.

 1. ERROR: “SOME NUMERICAL DATA WITHIN THE IMPORTED FILE WAS OUT OF RANGE”


Lỗi Revit này sẽ có thông báo sau

Hậu quả: File revit sẽ chứa thêm nhiều đường cad dư thừa.

Nguyên nhân: Là do chứa nhiều đối tượng thừa nằm rất xa khu vực thể hiện.

Xử lý: Exref và phá block ra, sau đó copy những đối tượng cần qua một file cad hoàn toàn mới và lưu lại. Sau đó mới link hoặc import file. Có thể dùng lệnh wb để tạo file mới tuy nhiên có thể vẫn không triệt để như cách copy and paste.

 1. ERROR “ENCOUNTERED A SHARING VIOLATION WHILE ACCESSING”


Lỗi revit này sẽ có thông báo như sau

Hậu quả: Mất kết nối với file trung tâm(Được lưu trên thư mục ngoài máy tính).

Nguyên nhân: Bị xung đột, ngăn chặn bởi phần mềm khác trong máy tính(Thông thường là chương trình diệt virut) không cho dữ liệu được chạy ngầm ra ngoài máy tính.

Xử lý: Tắt hoặc thiết lập cơ chế cho Revit được phép truyền dữ liệu ra bên ngoài máy tính.

………………………………….
? BIM HU VIỆT NAM – Trung tâm đào tạo bộ giải pháp BIM
☎️ Hotline/zalo: (+84)326 386 154
?️Địa chỉ : số 103A Lê Hồng Phong,Hà Đông,Hà Nội
?Website: https://bimhu.vn/
Email: bimhu.vn@gmail.com

Chuyên mục : Tin tức

[Fancy_Facebook_Comments]

DỊCH VỤ BIM

TƯ VẤN BIM


BIM HU VIỆT NAM cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức như chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và tổng thầu xây dựng về chuyển đổi phương thức làm việc sang BIM.

Chúng tôi hành động như một đối tác chiến lược BIM cho khách hàng qua đó giúp các bạn chuyển đổi liền mạch từ cách thức làm việc với các đối tượng CAD… truyền thống sang thực hiện BIM. Với kinh nghiệm sâu rộng tại các dự án BIM thực tế của chúng tôi từ các lĩnh vực khác nhau như dân dụng &công nghiệp, thủy điện-thủy lợi, giao thông hạ tầng chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng một sự thay đổi nhanh chóng trong thời gian tối thiểu và chi phí hợp lý. Chúng tôi có thể giúp các bạn bằng cách cung cấp cho các bạn những lời khuyên đúng về quy trình triển khai BIM mà không phải đầu tư nhiều trước.

Một trong những yếu tố quan trọng đằng sau câu chuyện thành công của chúng tôi là chúng tôi cung cấp cho khách hàng những công cụ và quy trình phù hợp với tổ chức các bạn nhất. Điều này có thể được thực hiện khi chúng tôi dành nhiều thời gian và công sức để hiểu tường tận mọi kịch bản dự án và tiêu chuẩn của khách hàng. Hơn thế nữa chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia đông đảo và có kinh nghiệm dày dặn đã triển khai qua nhiều dự án thực tế. Dựa trên sự tìm hiểu và khảo sát này, chúng tôi  sẽ chọn lựa phần mềm và quy trình làm việc tốt nhất và sẽ đồng hành cùng các bạn cho tới khi các bạn triển khai thành công.

ĐÀO TẠO BIM


Các giảng viên nhóm xây dựng, AEC (architecture engineering costruction) được tập hợp từ những chuyên gia ở các bộ môn, họ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc ứng dụng phần mềm trong công việc thực tế. Đồng thời được Autodesk chứng nhận Certified Professional, được cập nhật thường xuyên các công nghệ mới nhất từ hãng Autodesk.

Với nền tảng là đối tác chiến lược và là trung tâm đào tạo của Autodesk tại Việt Nam, cộng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc áp dụng BIM, chúng tôi tự in cung cấp đến các doanh nghiệp những dịch vụ BIM chuyên nghiệp.

 

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI BẢN VẼ SHOP DRAWING 2D CƠ ĐIỆN


Trong nhịp độ xây dựng nhanh như vũ bão ngày nay, các nhà chế tạo đang thấy mình phải đối mặt với tiến độ thi công khắt khe và căng thẳng hơn kéo theo thời gian cung cấp vật liệu cho dự án cũng chặt chẽ hơn. Một nhóm có thể cung cấp dịch vụ chất lượng và hiệu quả về chi phí chắc chắn sẽ giúp họ không chỉ đặt giá thầu có lợi nhuận, mà còn cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng.

Các dịch vụ MEP của chúng tôi bao gồm mô hình 3D, bản vẽ  chế tạo, bản vẽ phối hợp, bản vẽ kỹ thuật, v.v … Chúng tôi đảm bảo rằng các bản vẽ được đáp ứng theo các tiêu chuẩn ngành và các định dạng và bố cục thích hợp theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và có tay nghề cao do một người quản lý dự án cao cấp và các chuyên viên thực hiện có kinh nghiệm cho tất cả các ngành công nghiệp, thương mại và dân cư. Chúng tôi làm việc phối hợp ăn ý với đội ngũ kỹ thuật của khách hàng để đảm bảo khách hàng nhận được bản vẽ chuyên nghiệp với độ chính xác cao nhất.

 

MÔ HÌNH BIM


Dịch vụ mô hình BIM 3D (trên cả 3 bộ môn : kiến trúc, kết cấu, cơ điện) là một trong những dịch vụ cốt lõi của chúng tôi . BIM HU phục vụ cho khách hàng từ các tổ chức chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đến tổng thầu xây dựng. Chúng tôi sẽ nhận dữ liệu đầu vào từ những bản 2D CAD hoặc PDF, đến những file point cloud và mô hình hóa chuyển sang định dạng BIM 3D với các phần mềm khác nhau. Chúng tôi đã bàn giao thành công một số lượng đáng kể các dự án nhà chung cư, văn phòng, nhà công nghiệp kể từ khi thành lập công ty.

ĐIỀU PHỐI BIM


Lợi ích đáng chú ý nhất khi sử dựng xây dựng mô hình thông tin BIM là tất cả các bên tham gia dự án trong các giai đoạn khác nhau của nó có thể cộng tác và phối hợp liền mạch với nhau. Tất cả các lỗi và thiếu sót thường bị bỏ qua trong bản vẽ 2D độc lập thông thường có thể dễ dàng được phát hiện và giải quyết trong quá trình đánh giá. Khi tòa nhà được xây dựng ở dạng 3D, các xung đột đặc biệt giữa các yếu tố kiến ​​trúc, cấu trúc và MEP sẽ được hiển thị tự động. Các báo cáo xung đột có thể được tạo ra và có thể được giải quyết sau đó với các quyết định sáng suốt.

BIM cho phép bạn thích ứng với các sửa đổi và thay đổi dễ dàng trong thiết kế công trình của bạn vì các thay đổi được thực hiện trong một phần của mô hình BIM sẽ được tự động phản ánh trong tất cả các phần khác của mô hình. Bạn có thể cải thiện giao tiếp chéo giữa các bên, giảm thời gian thực hiện dự án và giảm lãng phí bằng cách tích hợp BIM trong các dự án của bạn. BIM cho phép bạn áp dụng các thiết kế bền vững cho các dự án xây dựng của bạn.

Phối hợp 3D về cơ bản có lợi trong quá trình thiết kế và xây dựng ảo. Thông qua các giai đoạn thiết kế và xây dựng, chúng tôi thực hiện các đánh giá ảo 3D và phát hiện xung đột tự động. Điều này đảm bảo cấu trúc của tòa nhà được phối hợp với các dịch vụ xây dựng trước khi lắp đặt. Bằng cách xem xét các vấn đề thiết kế ban đầu, nhóm dự án tránh các sửa chữa lỗi sai công trình tại chỗ. Điều này đã chứng minh giảm bớt các công tác làm lại, giảm tranh chấp, đẩy nhanh quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng của việc cài đặt dịch vụ.

TRIỂN KHAI BẢN VẼ BIM


Dịch vụ triển khai bản vẽ shop drawing 2D cả 3 bộ môn kiến trúc, kết cấu, M&E

Dịch vụ triển khai bản vẽ 2D của chúng tôi bao gồm các bản thiết kế  CAD và bổ chi tiết  cho một biệt thự đơn lẻ ,cho các tòa nhà dân cư và thương mại lớn, các dự án cải tạo và xây dựng, các công trình thủy điện thủy lợi,các công trình nhà công nghiệp…

Bản vẽ thiết kế và triển khai 2D bao: Các dịch vụ thiết kế và bổ chi tiết của chúng tôi được cung cấp cho Kiến trúc sư, Kỹ sư, Công ty xây dựng, Tổng thầu thi công, Nhà thiết kế và thiết kế nội thất trên toàn cầu.

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế và mô hình kiến ​​trúc của khách hàng cho tất cả các dự án từ những khách hàng đặc biệt nhất để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của bản vẽ của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo cho bạn các dịch vụ thiết kế và bổ chi tiết 2D hiệu quả nhất về chi phí với thời gian nhanh chóng.

Chúng tôi có một đội ngũ kiến ​​trúc sư,kỹ sư M&E chuyên nghiệp và có kinh nghiệm  trong các dự án thực tế, là chuyên gia trong việc sản xuất các thiết kế và chi tiết CAD 2D bằng cách sử dụng phối hợp công cụ phần mềm Revit Architect và Autocad.

BỐ TRÍ CÔNG TRƯỜNG


Chúng tôi cung cấp dịch vụ tạo ra các mô hình dự án đủ chính xác để cho phép lắp đặt tất cả các cấu phần và dịch vụ của tòa nhà. BIM HU VIỆT NAM có chuyên môn về mô hình hóa các điểm kiểm soát trong một mô hình thông tin có thể được sử dụng với thiết bị GPS để bố trí các cụm nhà lắp ráp tại chỗ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ để thiết lập kiosk kỹ thuật số tại chỗ và triển khai các ứng dụng thiết bị di động để cho phép các nhóm công trường thương lượng các vấn đề cài đặt.

DỰNG VIDEO DIỄN HỌA BIỆN PHÁP THI CÔNG


Và ngay cả trước khi thành lập công trường, BIM HU VIỆT NAM có kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình logistic công trường để nhóm quản lý công trường có thể xem xét các ràng buộc và cơ hội của công trường trong môi trường 3D và cải tiến quy trình lập kế hoạch. Chúng tôi đi xa hơn nữa với các mô hình trình tự xây dựng 4D chi tiết. Các mô hình thời gian 4D của chúng tôi có thể được nhóm nhà thầu dễ dàng sử dụng để lập kế hoạch và giám sát hiệu quả hoạt động xây dựng và có thể được sử dụng để kiểm soát tiến độ tại công trường.

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ BIM 4D


Lợi ích của mô hình 4D BIM:

 • Giảm thiểu rủi ro do cải thiện sự phối hợp và liên lạc nhóm
 • Phát hiện xung đột
 • Cải thiện thời gian giao hàng và tiết kiệm chi phí
 • Nâng cao chất lượng

Trực quan hóa mô hình BIM 4D kết hợp dữ liệu ngày bắt đầu và kết thúc để cung cấp và lắp đặt các cấu kiện xây dựng và cho thấy tầm quan trọng của chúng liên quan đến toàn bộ dự án.Nó đã loại bỏ những thách thức liên quan đến lập kế hoạch truyền thống về trình tự xây dựng của sự hiểu lầm do thiếu trực quan hóa.Các chuyên gia của chúng tôi rất thành thạo về phần mềm phân tích 4D như Navisworks Manage, Lumion sẽ giúp các bạn quản lý tiến độ dự án thuận tiện dễ dàng,trực quan

QUẢN LÝ CHI PHÍ BIM 5D


Các mô hình ảo được tích hợp vào phần mềm phân tích chi phí 5D để lập ra chính xác chi phí cấu thành nên công trình. BIM HU đặt trọng tâm mạnh mẽ cho các mô hình được toàn diện và chính xác, đủ để trích xuất thông tin chi phí rất đáng tin cậy ở tất cả các giai đoạn của dự án.Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn phân tích chi phí chi tiết của công trình  và tái mô hình nếu cần thiết để tăng lợi thế cạnh tranh trong việc giảm chi phí và vật liệu.

QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH BIM 6D


BIM HU cung cấp và tư vấn cho khách hàng giải pháp quản lý vận hành công trình 6D. Chúng tôi tạo và quản lý các mô hình thông tin 3D kỹ thuật số về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng. Chúng có thể được sử dụng để tối ưu hóa sự phát triển và hoạt động của các cơ sở mới và hiện có bằng cách cho phép chất lượng cao hơn trên tất cả các giai đoạn vòng đời của một tài sản. Các mô hình kỹ thuật số có thể được coi là các nguyên mẫu ảo, sống, cho dù xây dựng, công trường, hệ thống cơ sở hạ tầng hay thành phố. Chúng không chỉ là các mô hình hình học 3D, chúng là các mô hình Thông tin với dữ liệu nhúng có thể được chia sẻ giữa các bên liên quan trong toàn bộ tổ chức. Các mô hình kỹ thuật số 3D nếu được xây dựng đúng cách có thể hợp nhất tất cả thông tin vị trí, không gian, thành phần và hoạt động của một cơ sở, bao gồm tất cả các yếu tố cấu trúc, kỹ thuật và thiết bị.

Chúng tôi đảm bảo các mô hình 3D có mặt khắp mọi nơi, nghĩa là chúng không được liên kết với một phần mềm cụ thể. Chúng tôi muốn bảo vệ tài sản ảo 3D của bạn để có thể tích hợp với nhiều nền tảng Quản lý thiết bị hỗ trợ máy tính bao gồm: Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), Hệ thống tự động hóa tòa nhà (BAS), Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và Quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM) ) các giải pháp có thể đã có sẵn hoặc đang được lên kế hoạch. Chúng tôi được liên kết với một số nhà cung cấp phần mềm hàng đầu và có thể đưa ra các khuyến nghị cho BIM cho các giải pháp FM.

LẬP TRÌNH BIM TOOL


BIM HU cung cấp  dịch vụ  lập trình BIM TOOL phong phú và mạnh mẽ có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, mở rộng chức năng cốt lõi của các phần mềm hệ BIM như Revit, Tekla, Civil3Ds  trong mô phỏng, thiết kế phương án, quản lý xây dựng, v.v. Các chuyên gia  của chúng tôi  lập trình với bất kỳ ngôn ngữ tuân thủ .NET nào, bao gồm VB.NET, C # và C ++ / CLI. Chúng tôi sẽ giúp các bạn xây dựng một bộ công cụ hoàn chỉnh và mạnh mẽ có thể giải quyết bất kỳ nhu cầu thực tế trong công việc của các bạn.

 

THỐNG KÊ VÀ XUẤT BẢN KHỐI LƯỢNG


Bill of Quantities (BOQ), Bill of Materials (BOM) được coi là yếu tố kinh tế quan trọng cho bất kỳ dự án nào. BOQ & BOM được chuẩn bị ở giai đoạn sơ bộ của dự án, trong đó bao gồm trong việc ước tính tổng chi phí cốt lõi công trình. Nó chứa tất cả các dữ liệu về phạm vi trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc hoàn thiện các thành phần công trình và giúp Chủ đầu tư / Tư vấn thiết kế ước  tính trước lợi nhuận và tính khả thi của dự án một cách chính xác.Hỗ trợ chuyên môn của BIM HU, cung cấp cho khách hàng tất cả các danh sách BOQ, danh sách BOM theo tiêu chuẩn của Khách hàng với mức giá hợp lý.

[Fancy_Facebook_Comments]

Tìm kiếm

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

Bài viết mới