+84326386154

Dịch Vụ Chúng Tôi

Các dự án tiêu biểu

Các khóa học mới nhất

Revit MEP Thực tế

Số buổi:  18 – 21  buổi Học phí: Sinh

Xem chi tiêt khóa học

Revit Architecture Thực tế

Số buổi: 14 – 16 buổi Học phí: Sinh viên: 2

Xem chi tiêt khóa học

Revit Structure Thực tế

Số buổi: 14 – 16 buổi Học phí: Sinh viên: 2

Xem chi tiêt khóa học

Navisworks Manage

Số buổi: 10 – 12 buổi Học phí: Sinh viên: 2

Xem chi tiêt khóa học

Revit PCCC Thực tế

Số buổi: 8 – 10 buổi Học phí: Sinh viên: 1,

Xem chi tiêt khóa học

DYNAMO

  Số buổi: 11- 14 buổi Học phí: Sinh viê

Xem chi tiêt khóa học

3DS MAX-VRAY KIẾN TRÚC

Số buổi: 14 – 16 buổi Học phí: Sinh viên: 2

Xem chi tiêt khóa học

Bạn cần tư vấn!? Liên hệ ngay với chúng tôi!